• .

Experten: Är du offer för ekonomiskt våld?

Reportage: Pengar tillhör sånt som par ofta är oense om. Men det är när den ena tar makten över den andra med ekonomiska medel som obalansen går över i ekonomiskt våld. "Det kan handla om allt ifrån att han ifrågasätter hennes inköp och kontrollerar kvitton till att hela hennes lön sätts in på hans konto", säger privatekonomen Annika Creutzer.

Kommer härnäst