Årets arkitekt 2014: Andreas Martin-Löf

Annons

Det här är precis vad som behövs, i Stockholm och på andra ställen. I Knivsta söder om Uppsala står kvarteret Eda färdigt, 124 modulbyggda lägenheter i fyra huskroppar. »Jag är intresserad av repetitiv arkitektur och detta är sannolikt Sveriges billigaste bostadsrättsförening«, säger arkitekten Andreas Martin-Löf, som nu visar en ny sida med detta annorlunda lågkostnadsprojekt. Företaget Andreas Martin-Löf arkitekter har tidigare fått dras med en viss stämpel som »lyxarkitekter« genom arbeten i stor skala för Oscar properties, ofta ombygg­nader av äldre fastigheter, t ex Stråhattsfabriken på Kungs­holmen. Pågående projekt är bland annat fyra våningar med lägenheter, högst upp i det 3 X N-ritade Stockholm Continental vid Centralen i Stockholm.

Andreas Martin lof
Andreas Martin Löf  

Fantastiska bostäder kommer alltid att kunna byggas i städernas centrum, men system av små, snygga, effektiva bostäder är en viktig och optimistisk arkitektur som visar vägen framåt på en skev svensk bostadsmarknad.

Annons

»Nu har Archigrams 60-talsidéer med ’spaceframes’ och moduler landat i ny kontext både formmässigt och politiskt, i skuggan av den akuta bostadsbristen«, säger Andreas, vars examensarbete på KTH handlade om bostadens utveckling i Sverige. »Vi var världsbäst på 1930–50-talen, i dag har vi ett nedmonterat folkhem, bostadsbrist och en rätt slätstruken bostadsproduktion.« Husen i Knivsta är ritade utifrån ett byggsystem som

utvecklades av firman Junior living. I ett slags rack av betongstommar har prefabricerade lägenheter med stora gavelfönster skjutits in »som i ett vinställ«. En motstående fasad av polykarbonatpaneler sprider ett milt konst­galleriljus i loftgångarna. Det var ett rekord­snabbt bygge också, från igångsättning till inflyttning på omkring sex månader. Lägenheterna i Knivsta är sålda, beröm strömmar in från alla håll. »Men jag har också fått mitt livs första hatmejl, från någon som vill ha bort plast­fasaden annars skulle han ringa polisen.«

Annons

Arkitektur som engagerar!

Efter detta pionjärhus ligger fältet öppet. På rit­bordet finns över 1 000 bostadsmoduler som ska byggas. »Även hyresrätter«, säger Andreas, som i kontakten med Svenska Bostäder har fått upp ögonen för den krisartade bostadssituationen för unga. Kontoret har vuxit snabbt sedan början 2008, då Andreas satt inhyrd i en trång lokal på Söder. Nu huserar man i en funkisvåning med utsikt över Riddarfjärden, tolv med­arbetare, varav fyra svenskar. »Kontorsspråket är engelska och våra olika bakgrunder berikar arbetet.« En utmaning i byråns snabba växande är att behålla fingertoppskontrollen och arbeta ända ut i detaljerna. I Knivstahuset har man lyckats. Andreas visar förtjust hur man mitt i kostnadsjakten custom-byggt lysrörs­armatur och tidningshållare med vvs-rörklammer av standardtyp. »När det lilla pratar med det stora och tvärtom, då är det roligt.«

Fint sådant, finurlig omsorg.

Knivsta-fasad-AML
Kvarteret Eda i Knivsta.  
Publicerat 02 december 2014
Annons