Residence Stora formpris Årets arkitekt 2020

Residence Stora formpris 2020: Årets arkitekt Johnny Andersson

Johnny Andersson, Jordens arkitekter, vinner priset Årets arkitekt för att konsekvent verkar för hållbar livstil och byggande.

Annons

Hur kan vi bygga hållbara bostäder som många har råd med? Hur kan arkitekturen bidra till en positiv livsmiljö, inte bara för människor utan för det omgivande växt- och djurlivet? Årets arkitekt Johnny Andersson och kontoret Jordens Arkitekter arbetar konsekvent med att sätta sina projekt i ett större sammanhang.

Osprey Farm & Studio

Uppmärksammade Osprey Farm & Studio utanför Strängnäs tar begreppet hållbart boende till en ny nivå. Ett bostadshus byggt av massiva träelement och placerat på pelare i en slänt med utsikt över landskapet och Mälaren. Pelarna både förankrar och frigör byggnaden från naturen genom att låta landskapet fortsätta under huset. Taket, bevuxet med växtlighet, följer topografin. Till bostaden hör 10 hektar paradisisk natur och en odling som inte bara försörjer det lokala hushållet, levererar till restauranger och marknader, utan också bidrar till jordförbättring och biologisk mångfald på platsen.

Jordens Arkitekter
Johnny Andersson, Jordens arkitekters eget hus utanför Strängnäs i Stockholm. Foto: Andy Liffner  

”Om man gräver lite djupare så föddes arkitekturen när jordbruket uppstod. Det var då vi började bygga. Det finns fortfarande en stark koppling mellan mat och arkitektur i hur städerna har formats med handelsplatser och områden för matproduktion”, konstaterar Johnny Andersson.

Annons

Själv kallar han det gärna närodlad arkitektur: Arkitektur som tar tillvara värden som finns på platsen, inte bara har funktionella utan kulturella och biologiska. Från planta till hus.

Nya lokaler i Frihamnen i Stockholm

”Det blir allt mer uppenbart att dagens samhällsmodell som bygger på evig tillväxt är ohållbar. Hur kan vi som arkitekter ta ett större holistiskt ansvar tillsammans med våra uppdragsgivare? Kanske måste vi påbörja en mental omställning bort från konsumtionskulturen och våga ifrågasätta vad vi egentligen håller på med. Vår utmaning är att göra det hållbara valet folkligt och mainstream. Samtidigt är vi ett företag med 12 anställda som ska ha lön och det kolliderar ibland. Det är viktigt att vara ärlig med det.”

Jordens arkitekter, Johnny Andersson
Johnny Andersson. Jordens arkitekters eget hus utanför Strängnäs. Foto Andy Liffner  

Under fjolåret flyttade kontoret till nya lokaler i Frihamnen i Stockholm.

”Jordens Arkitekter står för en arkitektur som agerar länk mellan stad och land. För oss manifesteras detta både i en plats, vår studio i Frihamnen, och i ett förhållningssätt. En kreativ oas i en spännande kontext av flera kreatörer, konstnärer och gräsrotsrörelsen. Det är också en plats för omvärlden, kunder och samarbetspartners för samtal, workshops och samarbete. Vår studio är en spegling av vårt engagemang, hur vi sprider vår tro och vårt arbetssätt. Alltid öppet för alla.”

Så vad önskar han mer av i svensk arkitektur?

”Jag hade nog önskat att vi i branschen vågade driva fler egna projekt och ta ansvar att leda och inspirera. När vi visar på engagemang blir kunden engagerad, sedan hantverkaren och så fortsätter det. Engagemang i alla led skapar gemensam förståelse och ett större kollektivt ansvar, även för moder jord.”

Här är vinnarna av formpriset 2020
Här är vinnarna av formpriset 2020
1:46

Läs mer

Orangeri de luxe

22 inredningsnyheter som får oss att längta till våren

Arkitektritade sommarhus

Publicerat 08 januari 2021
Annons