Det nya amorteringskravet – vad gäller egentligen?

Med tanke på den låga räntan vi haft de senaste åren har det varit billigt att låna. De flesta amorterar redan på sina lån, men från och med den 1 juni är det ett krav. Har du koll på hur du påverkas?

Annons

Finansinspektionen ville införa ett amorteringskrav redan 2015 men av juridiska skäl drog det ut på tiden. Nu är det bestämt att ett amorteringskrav införs och att det börjar gälla från och med den 1 juni 2016.

– Den ökande skuldsättningen hos hushållen medför risker, framförallt för den makroekonomiska stabiliteten. Det är en utveckling som oroar och som måste hanteras. Med ett amorteringskrav minskar vi risken för att hushållens skuldsättning bidrar till finansiell oro, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Så påverkas du av de nya reglerna

När träder amorteringskravet i kraft?

Lagändringen träder i kraft 1 juni. De allra flesta banker har dock redan implementerat det nya kravet för nya bolånetagare.

Vilka påverkas av amorteringskravet?

Enbart nya bolån omfattas av amorteringskravet.

Vad innebär amorteringskravet?

Alla nya bolån omfattas av amorteringskravet på följande sätt:

Nya bolån som överstiger 70 % av bostadens värde ska amorteras med minst 2 %/år av det totala bolånet.

Annons

Nya bolån som uppgår till mellan 50 % och 70 % av bostadens värde ska amorteras med minst 1 %/år av det totala bolånet.

Nya bolån som uppgår till 50 % av bostadens värde behöver inte amorteras.

Vad gäller värdering av bostad?

Omvärdering får som tidigast ske vart femte år eller vid avsevärda värdeförändringar som inte beror på den allmänna prisutvecklingen på bostadsmarknaden.

Särskilda fall där amorteringskravet inte tillämpas:

Köp av nyproducerad bostad kan undantas från amorteringskravet. Detta för att minska risken för att nyproduktion av bostäder minskar.

Vid särskilda skäl som en närståendes dödsfall, arbetslöshet, sjukdom, skilsmässa eller liknande kan amorteringskravet stoppas.

Vad gäller för ombyggnad och renovering?

Om avtal om köp eller byggnation av bostad ingåtts innan 1 juni, omfattas inte lån som därefter tas för att finansiera köpet eller byggnationen av amorteringskravet.

Om du redan har ett lån:

Om du tar ett tilläggslån måste du betala av det lånet på 10 år eller betala av tilläggslånet enligt de vanliga reglerna för amorteringskravet. Kravet gäller inte om man bara vill byta bank.

Annons

Vad händer efter det nya amorteringskravet? 

Regeringen är beredd att ta fram och diskutera ytterligare åtgärder för att dämpa hushållens skuldsättning, men först ska amorteringskravet införas.

– Amorteringskravet är ett första steg, men jag vill gärna se ett paket av åtgärder som tillsammans dämpar hushållens skuldökning, säger finansmarknadsminister Per Bolund. Innan dess måste vi göra en noggrann analys av de olika åtgärderna och se hur de skulle påverka bostadsmarknaden, inte minst i storstäderna.

Källa: Regeringen.se, FI.se.

Annons