Så ser det nya amorteringskravet ut som träder i kraft i vår

Det kommer att bli dyrare att ta bostadslån nästa år, framför allt för svenskar som har höga löner och som köper dyra bostäder. Det beslutade regeringen under torsdagen.

Annons

Det skärpta amorteringskravet kommer att träda i kraft den 1 mars 2018. De som berörs är de som lånar mer än 4,5 gånger sin årsinkomst före skatt, och de kommer att behöva amortera en procent mer på sitt bolån. Kravet påverkar endast de som tar nya lån efter amorteringskravets inträde.

Enligt Finansinspektionen (FI), som lade fram förslaget, innebär det en ökad månadsamortering på i snitt 2 000 kronor i månaden.

Den borgerliga oppositionen motsätter sig skärpningen och menar bland annat att det skulle kunna göra det ännu svårare för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. Enligt regeringen och FI begränsas dock redan de unga av bankernas bolånekrav snarare än av amorteringskravet.

Finansinspektionen anser att det skärpta amorteringskravet skulle minska riskerna i svensk ekonomi, och att kravet är nödvändigt då hushållens skulder fortsätter att öka i en takt som inte är hållbar.

Annons

Regeringens förhoppning är att bostadspriserna, framför allt i storstäderna, ska dämpas något, men man tror inte att effekterna kommer att bli lika stora som vi det förra kravet 2016. Enligt Finansinspektionens beräkningar kommer dämpningen på bostadspriserna att röra sig runt 5 procent.

Så ser amorteringskravet ut i dag

  • Om du lånar mer än 70 procent av bostadens värde måste du amortera 2 % av det totala lånet per år.
  • Om du lånar mellan 50 och 70 procent av bostadens värde måste du amorter 1 % av det totala lånet per år.
  • Om du lånar mindre än 50 procent av bostadens värde finns inget lagstadgat amorteringskrav.

Så ser skärpningen ut

Om du lånar mer än 4,5 gånger din årsinkomst höjs amorteringsnivån med 1% vid respektive belåningsgrad. Alltså:

  • Om du lånar mer än 70% av bostadens värde måste du amortera 3% av det totala lånet per år.
  • Om du lånar mellan 50 och 70% av bostadens värde måste du amortera 2% av det totala lånet per år.
  • Om du lånar mindre än 50% av bostadens värde måste du amortera 1% per år.

Källa: Aftonbladet, DN

Artikeln publicerades först på Cafe.se.

Läs också:

8 knep för att öka värdet på din bostad

Så upptäcker du bedragarna på bostadsmarknaden

Mäklaren: 7 stora trender på bostadsmarknaden

Publicerat 04 december 2017
Annons