Du som funderar på att köpa bostad och därmed behöver ett bolån från banken har säkert räknat ut vad du tror att du kan få låna sett till bostadens värde, din kontantinsats och inkomst.

Men trots att du i praktiken har råd kan banken neka dig ändå. Bankerna har nämligen egna kalkyler som de går efter när de beviljar ett bolån och de räknar alltid med räntehöjningar och andra förändringar som kan vara avgörande.

Här är det du behöver ha koll på:

Bolån

Du får bara låna till max 85 procent av bostadens kostnad. De resterande 15 procent måste du ha i kontantinsats. Har du inte en kontantinsats som motsvarar 15 procent kan du ta ett blancolån. Ett blancolån är ett lån utan säkerhet men det innebär också att du får betala högre ränta vilket ger en högre månadskostnad.

Skuldkvotstak

Skuldkvotstaket reglererar hur stort lån ett hushåll får ta i förhållande till sin inkomst efter skatt. Trots att det inte finns någon lag som reglerar skuldkvotstaket har bankerna egna tak de går efter. Finansinspektionen har även flaggat för att ett skuldkvotstak kommer att bli nästa åtgärd för att få ner svenskarnas skuldsättning. Då räknar man på sex gånger den inkomst man har per år, efter skatt, och eventuella bidrag. Har man en månadsinkomst efter skatt på 20 000 kronor utan bidrag får man alltså låna 1 440 000 kronor.

Amorteringskrav (började gälla den 1 juni 2016)

Alla nytagna lån som överstiger 50 procent av bostadens värde ska numera amorteras på. Lånet ska amorteras med 2 procent/år ned till 70 procent för att därefter amorteras 1 procent/år ned till 50 procent. (Givetvis får man amortera mer om man önskar.) Eftersom det numera är ett krav på amortering räknar bankerna med att du kan betala enligt den här modellen, även om många banker redan innan hade egna villkor gällande amortering.

Boräntan

Även om boräntan idag är väldigt låg räknar bankerna med en ränta på 6-7 procent när de kollar om de kan bevilja dig ett lån. Det gör de för att försäkra sig om att du kan betala av lånet om räntan höjs. Ett lån på en miljon kronor blir en kostnad på cirka 4000 kronor i månaden efter ränteavdrag.

Pengarna som blir över…

Efter alla boendekostnader ska ett hushåll kunna betala för mat och andra utgifter. När banken räknar ut hur mycket du kan få låna tar de hänsyn till dina kostnader men använder även en egen mall som bygger på Konsumentverkets beräkningar. De beräknar att en familj på två barn och två vuxna har utgifter på cirka 15 000 kronor efter boendekostnaderna. Finansinspektionen har en egen mall som skiljer sig från Konsumentverkets och den räknar med 20 000 kronor för samma familj.

Läs mer:

”Prisökningen på bostäder senaste åren är inte normal – vi har blivit fartblinda”

Då ska du sälja din bostad för att gå med mest vinst – enligt mäklarna

Så har bostadsmarknaden förändrats de senaste 10 åren