Trendgurun Li Edelkoort trendspanar formex

Trendgurun slår ett slag för hållbarhet

Animism, tanken att allt omkring oss är besjälat, leder enligt trendanalytikern Li Edelkoort till en ny repekt för omsorgsfull design och i förlängningen till en mer hållbar konsumtion.

Annons

Barn, säger den nederländska trendanalytikern Li Edelkoort, är födda animister.

– De plockar upp en fin sten på stranden och sparar den. Senare i livet samlar vi på oss en massa saker som vi glömmer bort att vi har.

Hon är på besök i Stockholm för att presentera utställningen Animism på designmässan Formex, en neutralt vit miljö där utvalda produkter lyfts fram en och en på handsnickrade podier. I takt med att klimatförändringarnas följder blivit allt mer kännbara har också designindustrins ansvar blivit tydligare. Syftet med utställningen är att lyfta fram objektens känslomässiga värde. Om vi kan uppskatta inredningsföremål för deras skönhet och funktion kommer vi också att konsumera på ett mer hållbart sätt.

Coca-Cola och Lancôme

Li Edelkoort har en unik position i designvärlden. Hon har varit chef för den inflytelserika konst- och designskolan Design Academy Eindhoven och leder idag ett visionärt textilprogram på Parsons School of Design. Som efterfrågad rådgivare och uttolkare av socio-kulturella trender har hon access till ledningsrummen hos företag som Coca-Cola, Siemens, Lancôme, L’Oréal och många fler. Hennes inflytande är svårt att överskatta.

Trendgurun Li Edelkoort trendspanar
 

Närbild från utställningen Animism på Formex i Stockholm.

Hon började intressera sig för animism för flera år sedan, inspirerad av den tvärvetenskapliga rörelsen New materialism som bland annat förespråkar att material borde ha egna rättigheter. Animismens grundtanke är att allt i den materiella verkligheten är besjälat – varje träd och sten och stol och kruka. Genom sin naturliga utveckling uttrycker de sig och kommunicerar med oss människor.

Trendgurun Li Edelkoort trendspanar
 

Li Edelkoorts utställning på Formex i Stockholm i augusti 2019.

– Jag brukade tänka att det är våra minnen och erfarenheter som ger vissa föremål liv i våra egna ögon. Men objekt har ett eget liv oberoende av oss. All materia består av energi. Alla material har en egen själ. Därför har föremål som vi tillverkar av material också en själ.

Annons

Det behöver exempelvis inte vara vi som väljer ut ett föremål, förklarar hon. Det kan vara föremålet som väljer oss. Hon berättar om en episod när hon var ute på internet i ett annat ärende och fick syn på ett hus i Marocko som hon så småningom köpte. Det var huset som valde henne, inte tvärt om.

– Jag tror att objekt har preferenser för olika människor. De frodas i olika händer.

Hållbar konsumtion

I förlängningen innebär det också att designens kvalitet blir allt viktigare. Om tillverkaren lägger ner så mycket kunskap och omsorg på en produkt att den kan prata för sig själv så kommer den också att sälja sig själv.

Med sitt fokus på objektens känslomässiga värde sällar hon sig till en växande skara röster inredningsvärlden som förespråkar en mer ansvarsfull konsumtion. Marie Kondo med sin KonMarimetod är ett annat exempel. Tillverka mindre men bättre. Köp mindre men bättre. Problemet är bara att vi har allt mindre tid på oss att ställa om. Det är nu det gäller.

Annons

– Vi har vetat sedan 1970-talet att vår livsföring är helt ohållbar. Men politikerna gör ingenting. Det är upp till oss konsumenter. Vi har en enorm makt men vi har inte börjat använda den. Bojkotter och aktioner mot miljöförstörande företag kommer att öka, säger hon och tar Greta Thunbergs globala genomslag som exempel.

– Samtidigt är sociala medier en del av problemet. Instagram tvingar företag att expandera sina produktkataloger i oändlighet vilket gör att marknaden svämmar över av osålda produkter som slutar som fyllnadsmassor.

AI tar över

En omvälvande förändringsfaktor är också utvecklingen av AI, artificiell intelligens, som av allt att döma kommer att ta över de flesta kvarvarande mänskliga arbetsuppgifter.

– Fram till 2050 kommer världen att genomgå enorma förändringar. Men jag börjar faktiskt känna mig lite optimistisk. Jag har tillräckligt med data som tyder på att en omställning till ett hållbart samhälle är möjlig.

Så vad säger företagsvärldens tungviktare, som betalat stora pengar för att bli få veta hur de ska tjäna ännu mer, när hon levererar sitt beska budskap?

Hon tar en klunk vatten och sätter omsorgsfullt ner glaset innan hon svarar.

– De vet redan. Alla vet att världen måste förändras.

Av ANDERS BERGMARK Foto THIRZA SCHAAP

Läs mer:

Höstens trender!

Förvaringstipsen du inte får missa

Ge dina köksluckor ett lyft

Publicerat 28 augusti 2019
Annons