ikea topp hållbarhet

IKEA utklassar svenska företag i ny studie om hållbarhet

Studien, som gjordes i december i fjol, låter 10 000 respondenter ranka 100 av Sveriges mest igenkända företag och undersöker hur varumärken förknippas med hållbarhet.

Annons

Trots att IKEA vilar på grundpelare som massproduktion har de en stark hållbarhetsagenda – någonting som nyligen uppmärksammades i samband med en ny studie om hållbarhet, som visade att svenskar har störst förtroende för IKEA när det kommer till just miljömedvetenhet och hållbar utveckling.

Svensk Hållbarhetsranking görs via så kallade onlinepaneler med hjälp av kategorierna samhällsansvar, miljö & klimat, långsiktighet och öppenhet. Sedan 2004 har studien genomförts 16 gånger, och i 12 av dessa har IKEA rankats högst. Tony Apéria är ekonomie doktor på Stockholms universitet, och ledde studien.

– IKEA är i särklass studiens starkaste varumärke och får höga noteringar på bland annat samhällsansvar och långsiktighet. Svenskarna gillar IKEAs affärsidé om att alla ska kunna ha råd med ett hem att vara stolt över. Det är ett företag som svenskarna tagit till sitt hjärta, menar Tony Apéria.

IKEA tar bort alla engångsartiklar

Tidigt under 2018 gick IKEA ut med att man ämnar plocka bort samtliga engångsartiklar företaget tillhandahåller fram till 2020. Man anslöt sig bland annat till initiativet NextWave, i syfte att hjälpa till med att förhindra plastförorening i haven. Man har kommit fram till att det i dag finns omkring 86 miljoner ton plast i haven, någonting som ger förödande konsekvenser.

ikea hav plast
 

– IKEA vill vara med och skapa en lösning på ett positivt och proaktivt sätt. Genom NextWave kan vi jobba tillsammans med andra företag för att utveckla produktionsmöjligheter baserade på uppfångad plast. Detta vore till stor nytta för såväl företag, samhället men framför allt miljön, säger Lena Pripp Kovac, hållbarhetschef på Inter IKEA Group, i ett pressmeddelande.

Utöver att göra sig av med alla engångsartiklar vill IKEA år 2030 vara cirkulära, vilket innebär att alla produkter och förpackningsmaterial ska vara baserade på återvinningsbart eller återvunnet material, samt en utfasning av produkter av nyproducerad fossilbaserad plast.

Här kan man läsa mer om NextWaves viktiga arbete.

Samtliga foton av IKEA.

Läs mer:

Layered lanserar hållbar möbelkollektion

DBKD samarbetar med designer Saša Antić

Fem inredningstrender för 2019 enligt Trendstefan

Publicerat 29 januari 2019
Annons