Grillsäsongen har dragit igång på riktigt i Sverige, och en tydlig trend är att svenskar vill grilla allt mer miljövänligt. Här följer därför en lista över hur du gör det på bästa sätt.

1. Använd kolgrill – men aldrig engångsgrill

Välj gärna en kolgrill framför en gasolgrill. Gasol är en fossil petroleumprodukt och utsläppen innehåller koldioxid som påverkar klimatet negativt. En engångsgrill är det sämsta alternativet. De innehåller den fossila produkten paraffin, men den största miljöboven är aluminiumformen som kräver massor av energi vid tillverkningen.

2. Välj miljömärkt kol

Naturskyddsföreningens har utökat sin miljömärkning ”Bra Miljöval” så att den nu finns även för grillkol. Mycket kol kommer från ohållbar eller illegal skogsavverkning och kan innehålla skadliga ämnen som kreosot, svavel och tungmetaller. Grillkol med miljömärkningen gör inte det. Här kan du läsa mer om vad den innebär.

3. Använd inte tändvätska

Använd inte tändvätska eftersom den görs av den fossila oljeprodukten paraffin som inte bara är ett miljögift, utan även bidrar till onödiga koldioxidutsläpp när den förbränns. Använd i stället tändpapper och en eltändare.

4. Källsortera kolet

Använd en enkel stålborste när du gör rent så undviker du onödiga kemikalier som är skadliga för miljön. Kolet källsorterar du som brännbart.

Listan är framtagen av Reko som är ett småskaligt nätverk av ekologiska kycklinguppfödare.