Cilla ramnek

Övergivna Arlanda-tornet har omvandlats till designboende