Frida Gustavsson - från modell till skådespelare

Frida Gustavsson - från modell till skådespelare

Frida Gustavsson pratar om hur det har varit att gå från modell till skådespelare och hennes medverkan i den nya dramaserien Dröm.

Kommer härnäst