• .

Här är det enkla knepet som skyddar ditt hjärta

En studie har funnit en koppling mellan hur mycket vatten man dricker och risken för att drabbas av hjärtsvikt. Mätvärdena skulle i framtiden kunna användas för att upptäcka personer i riskzonen.

Kommer härnäst