Kika in i Thomas Sandells sjöstuga

Kika in i Thomas Sandells sjöstuga

Kika in i arkitekten Thomas Sandells nybyggda sjöstuga i Stockholms skärgård.

Kommer härnäst