• .
Konstnärernas trähus i skärgården

Konstnärernas trähus i skärgården

Ett lika vackert som förnuftigt hus som ska stödja livet för människorna inuti det, ritat av arkitekten Mikael Bergquist för konstnärerna Jacob Dahlgren och My Ekman.

Kommer härnäst