#Vågaprata

#Vågaprata

Hälften av Sveriges kvinnor i åldrarna 18–64 besväras av oro eller ångest*. Kvinnor vårdas nästan dubbelt så ofta som män för ångest- och stressyndrom – och får oftare vård för depression. Varje år den 10 oktober infaller världsdagen för psykisk hälsa, för att öka kunskapen och förståelsen kring psykisk ohälsa. I år väljer Aller Media att uppmärksamma dagen genom kampanjen #vågaprata – ett gemensamt samarbete mellan varumärkena MåBra, Baaam och Frida

Kommer härnäst