Arkitektutbildning

9 arkitektutbildningar i Sverige

Drömmer du om att få göra avtryck i samhället? Att få sätta din prägel på hus, inredning eller utomhusmiljö? Är du dessutom kreativ och lösningsorienterad? Då kanske arkitektyrket kan vara något för dig.

Annons
Trailer – Hemma hos inredningsarkitekten
Trailer – Hemma hos inredningsarkitekten
0:31

Tittar man sig omkring ser man spår av arkitekter överallt. Husen vi bor i, arbetsplatsens utseende, parker, torg och parkeringar – allt är resultat av arkitekters arbete. Mångsidigheten gör yrket spännande och utbildningarna väldigt populära.

arkitekt
 

Fyra inriktningar för dig som vill utbilda dig till arkitekt:

1. Byggnadsarkitekt

2. Landskapsarkitekt

3. Inredningsarkitekt

4. Planeringsarkitekt

Byggarkitekten ritar hus, inredningsarkitekten formger rum och möbler, landskapsarkitekten arbetar med utemiljö och planeringsarkitekter gör fysiska planer för stadsdelar eller översiktlig regional planering. Gemensamt för inriktningarna ”är uppgiften att skapa lösningar för byggnader, stadsdelar och utemiljöer och stadsområden som funkar och som människor tycker om att vara i, skriver fack- och branschorganisationen Sveriges Arkitekter på sin hemsida.

Annons

Utbildningen till arkitekt eller landskapsarkitekt innebär fem års heltidsstudier omfattande 300 högskolepoäng. Utbildningen till inredningsarkitekt och planeringsarkitekt är på 180 högskolepoäng (en kandidatexamen) och en masternivå om 120 poäng, det vill säga tre år + två års studier. Det är inte ovanligt att utbildningen blir längre än fem år. Många studenter gör ett studieuppehåll för praktik under ett eller ett par år.

Arkitektutbildningar i Sverige

1. KTH Arkitekturskolan på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Femårig arkitektutbildning.

2. Chalmers i Göteborg. Femårig arkitektutbildning genom Arkitektprogrammet Arkitektur- och teknikprogrammet.

3. Lunds Tekniska Högskola, LTH. Femårig arkitektutbildning.

4. Arkitekthögskolan i Umeå, UMA. Femårig arkitektutbildning.

Landskapsarkitekt

1. SLU Alnarp i Skåne. Femårig utbildning till landskapsarkitekt.

Inredningsarkitekt

1. Högskolan för Design och Konst, HDK i Göteborg. Designprogram på kandidatnivå med inriktning mot rumsgestaltning. Tillsammans med en master i inredningsarkitektur blir du inredningsarkitekt.

Annons

2. Konstfack i Stockholm. Först tre år på programmet Inredningsarkitektur och möbeldesign och sedan ett tvåårigt masterprogram.

3. SLU Ultuna i Uppsala. Femårig utbildning till landskapsarkitekt.

Planeringsarkitekt

1. Blekinge Tekniska Högskola, BTH- Femårig utbildning till planeringsarkitekt.

Fakta: arkitekt.se, källa studera.nu

Publicerat 22 mars 2022
Annons