Arkitekt Erik Törnkvist har ritat betonghus.

Se drömhuset i betong – ritat av årets arkitekt Erik Törnkvist

På en svårbebyggd tomt har arkitekten Erik Törnkvist, utsedd till Årets arkitekt av Residence i februari i år, ritat ett hus som är en arkitektonisk upplevelse.

Styling
Annons

Bland husen i det tättbebyggda men kuperade villaområdet i nordvästra Stockholm växer en betongvolym fram, som sprungen ur en bergsrygg i granit. Entrédörren längst ner på byggnaden tycks leda in i själva berget. Från det dunkla entréplanet stiger en platsbyggd trappa i ask upp genom huskroppen, till ett ljusare mellanplan och sedan vidare upp till det övre planet.

Här strömmar dagsljuset in genom stora glaspartier mot trädgårdens pool och mot utvalda utsnitt av omgivningarna åt öster och väster.

Hus med stolar och pool.
Poolen är placerad på platsen för en naturlig sänka i berget.  

Det är någonting vilsamt med de olika våningsplanens olika ljusförhållanden. Kanske för att det på något sätt påminner om hur naturens ljusförhållanden skiftar – från mjuk skugga på en plats till flödande solljus på en annan.

Annons

Huset är omgivet av tät villabebyggelse men de riktade utblickarna och växtligheten kring tomten ger rummen en känsla av stillsam avskildhet.

Fortfarande syns präglingen av gjutformarnas brädor tydligt på de plana betongytorna. Men om ett antal år kommer fasaderna att ha mörknat och vara bevuxna med mossa och lavar, precis som berghällen intill.

Erik Törnkvist

Bor: Stockholm. Gör: Arkitekt med egen byrå, Etat arkitekter, som han startade 2008.

Aktuellt med: I år fick Erik Törnkvist priset Årets Arkitekt i Residence Stora Formpris. Kontoret arbetar för närvarande med nya villaprojekt, ett fritidshus uppfört i återbrukade byggnadsmaterial och en utredning åt Moderna museet.

Erik Törnkvist - årets arkitekt har ritat huset

»En grundtanke var att huset skulle smälta samman med berget och att fasaderna ska få patinera«, berättar arkitekten Erik Törnkvist, som belönades med Residence Stora Formpris i kategorin Årets arkitekt, bland annat för just det här minutiöst genomtänkta och kompromisslöst genomförda huset.

Betonghuset är ett gästhus till ett bostadshus som ligger tvärs över trädgården. Familjen, som har tre barn i skolåldern, gick i sommarhustankar men insåg också att tiden inte skulle räcka till för en sommarstuga utanför stan. När en granne skulle sälja ett mindre hus på tomten framför deras egen väcktes en annan tanke.

Betongbyggnad med stora fönster.
Utblickarna från rummen är noga utvalda genom fönstrens placering.  

Ett välutrustat gästhus skulle kunna vara ett bra alternativ till sommarhus och dessutom komplettera bostadshuset med funktioner som familjen saknade där – ett gym, bastu, ett stort kök och gott om plats för många att umgås.

Annons

Men det fanns en ganska ansenlig hake. Halva den anslutande tomten delades av genom en klippavsats med närmare sju meters höjdskillnad mellan den övre och den nedre delen. Var det överhuvudtaget möjligt att bygga på den platsen? Familjen tog frågan till arkitekten Erik Törnkvist och hans kontor Etat arkitekter, som tidigare hade hjälpt dem med ombyggnationer på bostadshuset.

Betongbyggnad med olika nivåskillnader.
Betongvolymen tycks växa fram ur bergsryggen. Med tiden kommer fasaderna att mörkna och bli bevuxna med mossa och lavar precis som berghällen intill.  

»Det är intressant med komplicerade situationer. I det här fallet gav de två olika marknivåerna projektet en tydlig utgångspunkt. Sedan var det väldigt fint med själva bergsryggen, den ger en speciell stämning till platsen med det här mossöverväxta berget i dagen.«

»Den initiala idén, med en pool i en naturlig sänka på toppen och sedan ett hus som band ihop den lägre och övre delen av tomten, kom ganska snabbt. Det var en naturlig lösning på de önskemål som beställaren hade«, berättar Erik Törnkvist.

Betongbyggnad med trappa.
Nivåskillnaden på omkring sju meter binds samman med trappor både på insidan och på utsidan av huset.  

Samspelet mellan huskroppen och berget gav konstruktionssättet, platsgjuten betong. Invändigt är väggarna putsade med stucco lustro, en teknik som ger en glänsande, marmorlik yta. Putsen fångar upp och sprider det naturliga ljuset som förändras under dagen. De subtila ljusskiftningarna är ett genomgående tema, som på väggytan där det stora fönstret mot norr släpper ner indirekt dagsljus till mellanvåningen nedanför via en öppning i bjälklaget.

Annons

Betongen och putsen samspelar med detaljer i massiv ask, som en magnifik snickrad trappa, massiva pivoterande dörrblad och en panel av ask i gymmet på nedersta våningen. Inpassningen av trädetaljerna vittnar om hantverksskickligheten hos byggentreprenören och finsnickeriet som varit leverantör. De putsade väggytorna bryts inte av några lister eller dörrfoder som skulle ha kunnat dölja eventuella skavanker.

Stort glasparti med en stol.
Stora glaspartier släpper in de skiftande årstiderna i huset. Stol The Outline 02, design Fumihito Ohashi för Bonnibonne.  

Möblemanget är sparsmakat. Köket och det stora matbordet är ritade av Erik. Han har också gett förslag på möbler för de andra rummen.

Kök som är arkitektritat.
Köket och köksbordet är ritade av Erik Törnkvist. Väggarna är putsade med stucco lustro som fångar upp och sprider dagsljuset.  

»Det är en typ av relation som är ganska vanlig i andra länder, att man även som privatbeställare har en arkitekt som man arbetar med långsiktigt, som är med och inreder och har en helhetsblick på hela miljön. I Sverige är det mer ovanligt. Det här huset har en väldigt specifik atmosfär och det är något som jag eftersträvar i alla mina byggnader.«

Öppen spis.
Den öppna spisen på mellanplanet. Bord PK61, design Poul Kjærholm för Fritz Hansen.  

I början av 2019 stod huset klart för inflyttning. Bara lite mer än ett år senare bröt coronapandemin ut och förvandlade vad som redan från början var en bra idé till en fantastiskt bra idé. I gästhuset har familjen kunnat både arbeta, vara lediga och umgås med de närmaste vännerna även när smittskyddsföreskrifter begränsat allas rörlighet och ställt krav på stora ytor för att kunna hålla avstånd.

Få de senaste trenderna och nyheterna inom inredning i vårt nyhetsbrev – helt gratis!

För mer information om hur vi behandlar din data se Aller Medias integritetspolicy.

Bekräfta din mejl

Vi har skickat ett mejl till din e-postadress.

Öppna mejlet och bekräfta din e-postadress så får du nyhetsbrevet inom kort.

I dag fungerar huset som gästhus, men det används även för sammankomster i föreningslivet, som möteslokal i jobbet och naturligtvis som lokal för middagar och kalas. Och ett bättre ställe för mingliga sommarfester går knappt att föreställa sig.

Publicerat 12 april 2022
Annons